F. Liszt - Sonetto del Petrarca núm. 123 S.161
Carnaval Op.9 I Préambule
F. Liszt - Sonetto del Petrarca núm. 104 S.161
F. Liszt - Sonetto del Petrarca núm. 47 S.161

ENRIQUE BAGARIA - piano

Any d’edició: 2011
Segell discogràfic: El Far blau SL

RTACeferència: DD01242

 

Contingut:

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Carnaval Op. 9

FRANZZ LISZT (1811-1886)
Annees de Pelerinage, Deuxieme Annee – Italie (1839-1846)

Sonetto del Petrarca núm. 47, 104 i 123  S.161

LEONORA MILÀ (1942)
Carnaval Op.43